Projekt „Akademia Aktywności Zawodowej

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
zaprasza do udziału w projekcie

AKADEMIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ"

 

Harmonogram Indywidualnych Planów Działania z Doradcą zawodowym AAZ (15, 16, 17 maja 2017) -  pobierz  /  zobacz .

Harmonogram trzydniowych grupowych Warsztatów Aktywizujących w ramach opracowania Indywidualnych Planów Działania - GRUPA 1 (15, 16, 17 maja 2017) -  pobierz  /  zobacz .


Harmonogram Indywidualnych Planów Działania z Doradcą zawodowym AAZ (2, 4, 5, 9 maja 2017) -  pobierz  /  zobacz .


ZAMÓWIENIE
2017-03-27

W związku z realizacją projektu pt. "Akademia Aktywności Zawodowej" w ramach Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty dot. usługi cateringu.
Termin składania ofert upływa 5 kwietnia 2017 r.

Rozeznanie rynku nr 04/AAZ/2017 wraz z formularzem oferty [DOC]


Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej:

W grupie 60 osób będą osoby:

 • bierne zawodowo,
 • bezrobotne,
 • długotrwale bezrobotne,
 • będące rolnikami i członkami ich rodzin prowadzącymi indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzającymi odejść z rolnictwa,
 • osoby niepełnosprawne,
 • mieszkańcy woj. lubelskiego.


W ramach projektu bezpłatnie zapewniamy:

 • Poradnictwo zawodowe połączone z IPD,
 • Szkolenia zawodowe (do wyboru jedno):
       - OPIEKUN/KA OSOBY STARSZEJ,
       - OPIEKUN/KA W ŻŁOBKU,
       - ANIMATOR/KA CZASU WOLNEGO METODĄ KLANZY,
       - DORADCA/CZYNI KLIENTA,
 • 6 miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników,
 • Pośrednictwo pracy dla wszystkich Uczestników.


Uczestnikom dodatkowo zapewniamy:

 • Profesjonalną kadrę wykładowców oraz profesjonalne szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu i kompetencje zawodowe,
 • Stypendia szkoleniowe - 8,54 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) z każda godzinę szkolenia,
 • Stypendia stażowe - 1280,24 złotych brutto (z kosztami pracodawcy) za każdy miesiąc stażu,
 • Zwrot kosztu dojazdu.


Okres realizacji projektu: 01.01.2017-30.04.2018 r.
Wartość projektu: 1 033 041, 72 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 878 085, 46 zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST DARMOWY!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Kontakt: tel. 81 534 65 83
tel. alternatywny: 530 782 203
e-mail: biuro@klanza.org.pl
www.lublin.klanza.eu
Adres Biura Projektu: ul. Kaprysowa 2, 20-843 Lublin

 

Do pobrania:

 • Oświadczenie o koszcie biletu   [DOC] / [PDF]
 • Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego i zamiarze odejścia z rolnictwa   [DOC] / [PDF]
 • Oświadczenie o statusie na rynku pracy w ramach projektu Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Oświadczenie osoby dowożącej uczestnika Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Oświadczenie uczestnika osoby dowożonej Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Regulamin projektu Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Umowa użyczenia samochodu Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]
 • Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Akademia Aktywności Zawodowej Formularz rekrutacyjny   [DOC] / [PDF]
 • Załącznik nr 1 do regulaminu wypłaty stypendiów szkoleniowych i stażowych Akademia Aktywności Zawodowej Oświadczenie   [DOC] / [PDF]
 • Zaświadczenie przewoźnika o koszcie biletu Akademia Aktywności Zawodowej   [DOC] / [PDF]

 

2009 - 2010 Klanza Lublin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków